MATRIČNÍ KNIHA

Matriční kniha slouží k informování členů, hráčů a oddílů o stavu jednotlivých žádostí, které zpracoval Matriční úsek ČF. Jednotlivé údaje jsou pravidelně aktualizovány dle jednotlivých změn provedených Matričním úsekem ČF.

V případě, že v Matriční knize nenaleznete do 7 pracovních dnů Vámi zaslanou žádost, kontaktujte prosím obratem Matriční úsek ČF na email: matrika@ceskyflorbal.cz nebo na tel. 775 339 324.

Údaje zobrazované v Matriční knize lze po kliknutí na název sloupce filtrovat.

... právě načítájí záznamy Matriční knihy ...
Vysvětlení jednotlivých sloupců
 • Datum zpracování
  Datum, kdy matriční úsek doručenou žádost zpracoval.
 • Typ
  Určuje o jaký typ matričního úkonu se jedná.
 • Hostování
  žádost o hostování hráče s výpisem oddílu kam hostuje
 • Přestup
  žádost o přestup hráče s výpisem nového oddílu
 • Střídavé hostování
  zahrnuje žádost o střídavé hostování hráč s výpisem oddílu kam střídavě hostuje a konkrétní soutěží, do které střídavě hostuje
 • Ukončení hostování
  žádost o předčasné ukončení hostování
 • Nový člen
  žádost o členství v ČF (nový člen nemusí být pouze hráč!)
 • Registrace
  žádost o registraci, kdy osoba je již členem ČF a nyní žádá o oddílovou příslušnost (včetně hráčů, kteří oddílovou příslušnost ztratili)
 • Licence
  zahrnuje informaci, že dané osobě byly generovány informace k platbě licenčního poplatku na danou sezónu
 • Oddílové platby
  informaci o platbách, které byly generovány oddílu k platbě (např. soupiska, startovné, atd.)
 • Ruční záznam
  informace pro žadatele, kdy matriční úsek nemohl zaslanou žádost zpracovat
 • Hráč
  Určuje jméno osoby, které se příslušná žádost týká
 • Oddíl
  Určuje název oddílu, kterého se příslušná žádost týká (jedná se vždy o nový oddíl)
 • Datum vyřízení
  Pokud nejsou k žádosti všechny náležitosti a není přiřazena platba je zapsán stav vyřizuje se. Po následném získání všech náležitostí včetně platby se uvádí datum schválení žádosti.
 • Platba
  Informace jaká platba byla k příslušné žádosti generována.
 • Příkaz oddíl
  platbu u této žádosti bude provádět oddíl, kterému byly zaslány detaily k platbě (platba této žádosti může být zahrnuta v hromadné platbě oddílu a u hráče se tím v detailu platby vyšší částka
 • Příkaz jednotlivec
  platbu u této žádosti bude provádět daná osoba, které byly zaslány detaily k platbě
 • Hotovost oddíl
  platbu u této žádosti provede oddíl v hotovosti
 • Hotovost jednotlivec
  platbu u této žádosti bude provádět daná osoba v hotovosti
 • Expres oddíl
  expresní platbu u této žádosti provedl oddíl v hotovosti
 • Expres jednotlivec
  expresní platbu u této žádosti provedl oddíl v hotovosti
 • Zaplaceno
  Určuje stav zda je již žádost zaplacena
 • Ne
  platba nebyla ještě zaplacena nebo nebyla zaplacena v požadované výši (nedoplatek); po kliknutí na link se Vám zobrazí detail platby
 • Ano
  platba byla úspěšně přiřazena k žádosti a současně se zobrazuje datum přiřazení platby
 • Poznámka
  Do tohoto pole jsou uváděny náležitosti, které chybí pro zpracování žádosti. Současně zde mohou být uvedeny informace k většímu upřesnění žádosti.