Datum rozhodnutí: 2.3.2015

Rozhodnutí LK číslo 10904 / 2014-2015
vůči
FBC SLOVÁCKO (6ZS1-Zlínská liga starších žáků)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,
Pozdním odevzdáním ZOU před utkáním
- Družstvo FBC Slovácko neodevzdalo ZOU včas před zahájením zápasu č. 6JS1-B073 na turnaji Zlínské ligy starších žáků dne 28.2.2015.

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 5 Náležitosti družstev.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz