Datum rozhodnutí: 30.4.2015

Rozhodnutí LK číslo 11307 / 2014-2015
vůči
1. AC Uherský Brod (6ZE1-Zlínská liga elévů (3+1))
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,
nastoupením neregistrovaného hráče
- Michalec Šimon (datum narození 23.3.2006) nastoupil za družstvo 1. AC Uherský Brod dne 19.4.2015 v utkáních soutěže Zlínské ligy elévů.

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 5 Náležitosti družstev.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz