Datum rozhodnutí: 7.5.2015

Rozhodnutí KMM číslo 11641 / 2014-2015
vůči
BLACK ANGELS (3XT1-Soutěž mladších žákyň 3+1 - skupina 3)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo nesplnilo povinnost stanovenou předpisem Požadavky na trenérské vedení družstev v jednotlivých soutěžích a Předpisem soutěže přítomností trenéra s požadovanou licencí minimálně na 70 % utkání družstva

Trenér s minimální požadovanou licencí (D) byl přítomen na 56 % utkání družstva v soutěžním ročníku 2014/2015.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Komise mládeže a metodiky, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz