Datum rozhodnutí: 24.2.2016

Rozhodnutí LK číslo 12964 / 2015-2016
vůči
SK Snipers Slavičín (6ZM7-Zlínský přebor mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,
pozdním odevdzáním ZOU
- družstvo SK Snipers Slavičín odevzdalo pozdě ZOU před utkáním Zlínského přeboru mužů zápas č. 6ZM7-A066 dne 20.2.2016.

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 5 Náležitosti družstev.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz