Datum rozhodnutí: 26.9.2017

Rozhodnutí LK číslo 15662 / 2017-2018
Popis provinění
Výše jmenované družstvo se provinilo
nedostatečným počtem hráčů na soupisce
Rozhodnutí
Pokuta udělena z důvodu porušení legislativních předpisů ČF, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, Náležitosti družstev.
Finanční pokutou ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo nedostatečným počtem hráček zařazených na soupisku družstva (o 6 hráček méně)
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může oddíl odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Vladimír Štorek
předseda LK
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz