Datum rozhodnutí: 18.11.2017

Rozhodnutí KSL číslo 16188 / 2017-2018
vůči
TJ Turnov (8XM3-Národní liga)
Popis
Družstvo TJ Turnov nezajistilo dostatečný počet pořadatelů (na rovnání mantinelů a podávání míčků pouze 2 pořadatelé) při utkání Národní ligy č. A051, které se hrálo dne 11. 11. 2017.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo TJ Turnov
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Předpis soutěže Národní ligy stanovuje povinnost pořádajícího družstva zajistit přítomnost minimálně čtyř dalších pořadatelů v rozích hrací plochy pro úpravu hrací plochy, rovnání mantinelů a podávání míčků během rozcvičky a utkání.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz