Datum rozhodnutí: 22.11.2017

Rozhodnutí LK číslo 16245 / 2017-2018
vůči
FBC Liberec B (2XJ2-2. liga juniorů - skupina 2)
Popis
Družstvo FBC Liberec nezajistilo hlavního pořadatele pořadatelů při utkání 2.ligy juniorů č. A059 a A060 dne 19. 11. 2017.
Rozhodnutí
LK USLFBU trestá družstvo FBC Liberec
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Předpis soutěže 2.ligy juniorů stanovuje povinnost mít přítomného hlavního pořadatele.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Vladimír Štorek
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Dobiášova 851/5, Liberec 6, 46006
Blanka Procházková
+420608956579
prochazkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz