Datum rozhodnutí: 14.2.2018

Rozhodnutí KSL číslo 16693 / 2017-2018
vůči
TJ Turnov (8XM3-Národní liga)
Popis
Družstvo TJ Turnov nezařadilo na soupisku hráče č. 81 Horáčka Luďka při utkání Národní ligy č. 8XM3-A106 konaného dne 27. 1. 2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá oddíl TJ Turnov
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Hráč družstva TJ Turnov Horáček Luděk (1994) nebyl zařazen na soupisku při utkání Národní ligy dne 27.1.2018.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz