Datum rozhodnutí: 2.3.2018

Rozhodnutí KSL číslo 16760 / 2017-2018
vůči
TJ Turnov (8XM3-Národní liga)
Popis
Družstvo TJ Turnov se provinilo nedostatečnou pořadatelskou službou - hlavní pořadatel vykonával zároveň i funkci hlasatele a na podávání míčků a rovnání mantinelů byli zajištěni pouze 2 pořadatelé - při utkání Národní ligy č. A132 dne 25.2.2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo TJ Turnov
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
Předpis soutěže Národní ligy stanovuje, že hlavní pořadatel nesmí vykonávat žádnou jinou funkci a zároveň stanovuje povinnost pořádajícího družstva zajistit přítomnost minimálně čtyř pořadatelů v rozích hrací plochy pro úpravu hrací plochy, rovnání mantinelů a podávání míčků během rozcvičky a utkání.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz