Datum rozhodnutí: 9.5.2018

Rozhodnutí KRD číslo 17254 / 2017-2018
vůči
TJ Turnov B (2LM6-Liberecká liga mužů )
Popis
Výše jmenovaný oddíl se provinil nesplněním povinnosti mít potřebný počet vyškolených rozhodčích nebo delegátů, kteří splnili podmínky dané Statutem rozhodčího a Podmínkami činnosti rozhodčího.
Rozhodnutí
Komise rozhodčích a delegátů ÚSaLB se rozhodla za výše uvedený přestupek potrestat oddíl v souladu s předpisy:
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 12000,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenovaný oddíl se provinil proti Legislativním předpisům ČF, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 4, odstavec 4.3. písmeno g) a proti Předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí 2017/2018.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Petr Neumaier
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Dobiášova 851/5, Liberec 6, 46006
Jakub Procházka
+420731519989
prochazka@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz