Datum rozhodnutí: 8.6.2018

Rozhodnutí LK číslo 17679 / 2018-2019
vůči
Hornets Brno ZŠ Horní (6XK2-2. liga dorostenců - skupina 6)
Popis
Na základě doporučení Rozhodnutí DK číslo 1855 / 2017-2018 projednala LK ČF JMaZL kraje kvalitu pořadatelské služby na utkání 2. ligy dorostenců A120 mezi družstvy Hornets Brno ŽŠ Horní a ŠSK ZŠ Očovská Hodonín hraného 3.3.2018

Družstvo se provinilo nedostatečnou pořadatelskou službou (nepřítomnost hlavního pořadatele - hlavní pořadatel je současně trenérem a vedoucím družstva) na předmětném utkání
Rozhodnutí
LK ČF JMaZL kraje, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 400,- Kč
Odůvodnění
Předpis soutěže stanovuje povinnosti pořádajícího oddílu. Při pořádání soutěže musí oddíl plnit povinnosti plynoucí z předpisu této soutěže
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz