Datum rozhodnutí: 13.9.2018

Rozhodnutí LK číslo 17701 / 2018-2019
vůči
Floorball Club FALCON (3XM6-PHaSČ liga mužů)
Popis
Družstvo Floorball Club FALCON (3XM6-PHaSČ liga mužů) se provinilo nedostatečným pořádáním utkání dne 9.9.2018.
Rozhodnutí
LK PH+SČ projednala tento případ a rozhodla se družstvo Floorball Club FALCON (3XM6-PHaSČ liga mužů) potrestat.
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
V utkání 3XM6-A012 nebyl přítomen zdravotník a zapisovatel.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Milan Karšňák
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz