Datum rozhodnutí: 1.10.2018

Rozhodnutí KSL číslo 17725 / 2018-2019
vůči
ACEMA Sparta Praha (8XM1-Tipsport Superliga)
Popis
Družstvo ACEMA Sparta Praha se provinilo nevysíláním video online přenosu z utkání Tipsport Superligy č. A029, které se hrálo dne 23.9.2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo ACEMA Sparta Praha
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 5000,- Kč
Odůvodnění
Předpis soutěže stanovuje, že je povinností družstva zajistit kompletní video on-line přenos utkání prostřednictvím definované společné internetové platformy.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz