Datum rozhodnutí: 2.10.2018

Rozhodnutí LK číslo 17748 / 2018-2019
vůči
Sokol Brno I EMKOCase GulliversY (6JE1-Jihomoravská liga elévů (3+1))
Popis
Družstvo se provinilo neuvedením dostatečného počtu hráčů na soupisku družstva před startem soutěže.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo Sokol Brno I EMKOCase GulliversY
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
Družstvo se provinilo porušením soutěžního řádu Českého florbalu. Předpis pro práci se soupiskou družstva stanovuje vyplnění požadovaného počtu 9 hráčů na soupisce do 14.9.2018. Výše uvedené družstvo má po odehrání prvního turnaje k dnešnímu dni na soupisce pouze 6 hráčů.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz