Datum rozhodnutí: 22.10.2018

Rozhodnutí LK číslo 17866 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians Praha 4 (3XZ2-Liga mladších žáků 3+1 - skupina 3)
Popis
Družstvo FbŠ Bohemians Praha 4 (3XZ2-Liga mladších žáků 3+1 - skupina 3) se provinilo startem hráče neuvedeného na soupisce družstva Lukáše Kašpara
Rozhodnutí
LK PH+SČ projednala tento případ a rozhodla se družstvo FbŠ Bohemians Praha 4 (3XZ2-Liga mladších žáků 3+1 - skupina 3) potrestat
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 150,- Kč
Odůvodnění
Hráčka nastoupila v utkáních Ligy mladších žáků 3+1 - skupina 3 (3XZ2) č. 3XZ2-A02B03, 3XZ2-A02B05 a 3XZ2-A02B09 dne 29.9.2018
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Milan Karšňák
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz