Datum rozhodnutí: 12.11.2018

Rozhodnutí KSL číslo 17965 / 2018-2019
vůči
PRAMOS Šitbořice FbC Aligators (8XW2-1. liga žen)
Popis
Družstvo PRAMOS Šitbořice FbC Aligators se provinilo nedostatečným pořadatelstvím (v EZOU nevyplněny hráčky utkání) při utkání 1. ligy žen č. B031, které se hrálo dne 3.11.2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo PRAMOS Šitbořice FbC Aligators
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Vyplnění hráček utkání udává Předpis soutěže 1. ligy žen (Povinnosti pořadatelů ligových utkání, bod 15.): 15. Zabezpečit vyplňování elektronického zápisu (ZOU) a generovat z něj textový on-line přenos utkání, v ZOU přenosu dále povinně uvádět tyto údaje: - jméno zadavatele on-line přenosu; - zahajovací sestavy obou družstev; - střídání brankářů a čas brankářů na hřišti; - údaj o počtu střel na branku po každé třetině a celkově; - počet diváků přítomných na utkání; - vyhlášené nejlepší hráče obou družstev; - krátký komentář od obou trenérů, včetně jména trenéra, který komentář poskytl (trenérům není dovoleno se vyjadřovat v den utkání k výkonu rozhodčích); - trenér v komentáři zareaguje na otázky položené hlavním pořadatelem: „Zhodnoťte a popište průběh utkání z pohledu vás a vašeho družstva.“ „Zhodnoťte a popište rozhodující momenty či aspekty utkání z pohledu vás a vašeho družstva.“
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz