Datum rozhodnutí: 13.11.2018

Rozhodnutí KSL číslo 17975 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 (8XJ1-KB liga juniorů)
Popis
Vedoucí družstva FbŠ Bohemians DDM Praha 7 nepotvrdil EZOU po utkání KB ligy juniorů č. A133, které se hrálo dne 4. 11. 2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo FbŠ Bohemians DDM Praha 7
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Povinnost ověřit a tím potvrdit ZOU stanovuje Soutěžní řád, konkrétně článek 12.5. písm. i)Bezprostředně po utkání ověřit ZOU a tím potvrdit správnost údajů uvedených v ZOU. Tato povinnost zakládá u vedoucího družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů. Ověřením zápisu vedoucí potvrzuje správnost zadaných údajů, dále že provedl kontrolu zápisu a byl seznámen se záznamy rozhodčích.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz