Datum rozhodnutí: 13.11.2018

Rozhodnutí KSL číslo 17976 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 (8XJ1-KB liga juniorů)
Popis
Družstvo FbŠ Bohemians DDM Praha 7 se provinilo nedostatečným pořadatelstvím (v EZOU nevyplněni hráči utkání) při utkání KB ligy juniorů č. A133, které se hrálo dne 4.11.2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo FbŠ Bohemians DDM Praha 7
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Vyplnění hráčů utkání udává Předpis soutěže KB ligy juniorů (Povinnosti pořadatelů ligových utkání, bod 14.): 14. Zabezpečit vyplňování elektronického zápisu (ZOU) a generovat z něj textový on-line přenos utkání, v ZOU přenosu dále povinně uvádět tyto údaje: - jméno zadavatele on-line přenosu; - zahajovací sestavy obou družstev; - střídání brankářů a čas brankářů na hřišti; - údaj o počtu střel na branku po každé třetině a celkově; - počet diváků přítomných na utkání; - vyhlášené nejlepší hráče obou družstev; - krátký komentář od obou trenérů, včetně jména trenéra, který komentář poskytl (trenérům není dovoleno se vyjadřovat v den utkání k výkonu rozhodčích); - trenér v komentáři zareaguje na otázky položené hlavním pořadatelem: „Zhodnoťte a popište průběh utkání z pohledu vás a vašeho družstva.“ „Zhodnoťte a popište rozhodující momenty či aspekty utkání z pohledu vás a vašeho družstva.“
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz