Datum rozhodnutí: 14.11.2018

Rozhodnutí KRD číslo 18009 / 2018-2019
vůči
Sokol Pardubice (8XM1-Tipsport Superliga)
Popis
Rozhodčí Lukáš Pilný se provinil pozdní omluvou z turnaje, na který byl nominován.
Rozhodnutí
Komise rozhodčích HK+PA se rozhodla za výše uvedený přestupek potrestat rozhodčího v souladu se Sazebníkem pokut:
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Rozhodčí nesplnil povinnost včas se omluvit z turnaje, čímž se provinil proti předpisům ČF, konkrétně proti Statutu rozhodčího a Pokynu KR upravujícího systém omluv rozhodčích.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Jiří Němec
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz