Datum rozhodnutí: 26.11.2018

Rozhodnutí KSL číslo 18065 / 2018-2019
vůči
TJ Turnov (8XM3-Národní liga)
Popis
Vedoucí družstva TJ Turnov nepotvrdil EZOU po utkání Národní ligy č. A064, které se hrálo dne 18. 11. 2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo TJ Turnov
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Povinnost ověřit a tím potvrdit ZOU stanovuje Soutěžní řád, konkrétně článek 12.5. písm. i)Bezprostředně po utkání ověřit ZOU a tím potvrdit správnost údajů uvedených v ZOU. Tato povinnost zakládá u vedoucího družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů. Ověřením zápisu vedoucí potvrzuje správnost zadaných údajů, dále že provedl kontrolu zápisu a byl seznámen se záznamy rozhodčích.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz