Datum rozhodnutí: 29.11.2018

Rozhodnutí LK číslo 18086 / 2018-2019
vůči
FBŠ Všestary (4KZ2-Královéhradecká liga ml. žáků 3+1/3+1)
Popis
Družstvo FBŠ Všestary se provinilo nezařazením hráče na soupisku družstva.
Rozhodnutí
Výše jmenované družstvo se provinilo,

nezařazením hráče na soupisku družstva
- hráč Vojtěch Vyčítal nastoupil poprvé za výše uvedené družstvo na turnaji Královéhradecká liga mladších žáků, dne 24.11. a nebyl zapsán na soupisce družstva

proti Legislativním předpisům ČF, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 5 Náležitosti družstev.
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Důvodem udělení pokuty je, že hráč družstva nebyl ke dni utkání zařazen na soupisce družstva.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Marks
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz