Datum rozhodnutí: 19.12.2018

Rozhodnutí LK číslo 18115 / 2018-2019
vůči
FBC ZŠ Komenského SLAVKOV (6JZ1-Jihomoravská liga mladších žáků)
Popis
Družstvo se provinilo nedostavením se k utkáním turnaje Jihomoravské ligy mladších žáků - skupina A dne 15.12.2018.
Rozhodnutí
Řídící orgán JMaZL trestá družstvo FBC ZŠ Komenského SLAVKOV
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
Družstvo se provinilo porušením Soutěžního řádu Českého florbalu - Náležitosti družstev. Jedná se o druhé provinění v sezóně.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz