Datum rozhodnutí: 26.12.2018

Rozhodnutí KRD číslo 18130 / 2018-2019
vůči
Sokol Pardubice (8XM1-Tipsport Superliga)
Popis
Rozhodčí Lukáš Pilný se provinil neodesláním nominační listiny v řádném termínu.
Rozhodnutí
Komise rozhodčích HK+PA se rozhodla za výše uvedený přestupek potrestat rozhodčího v souladu se Sazebníkem pokut:
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Rozhodčí nezadal do FISu termíny k nominaci čímž se provinil proti předpisům ČF, konkrétně proti Statutu rozhodčího. Upozornění: V případě nezadání nominační listiny v prodlouženém termínu bude pokuta navýšena.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Jiří Němec
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz