Datum rozhodnutí: 3.1.2019

Rozhodnutí KSL číslo 18165 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians B (8XM4-Divize)
Popis
Družstvo FbŠ Bohemians B nastoupilo k utkání Divize č. 8XM4-B074 dne 16. 12. 2018 v nedostatečném počtu hráčů 9+1.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo FbŠ Bohemians B
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
V souladu s Předpisem soutěže je družstvo povinno nastoupit k utkání Divize v min. počtu 10 hráčů v poli a 1 brankář.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz