Datum rozhodnutí: 7.1.2019

Rozhodnutí KSL číslo 18196 / 2018-2019
vůči
TJ Turnov (8XW2-1. liga žen)
Popis
Družstvo TJ Turnov nastoupilo k utkání 1. ligy žen č.8XW2- A062 dne 5. 1. 2019 v nedostatečném počtu hráček 9+1
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá družstvo TJ Turnov
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
V souladu s Předpisem soutěže je družstvo povinno nastoupit k utkání 1, ligy žen v min. počtu 10 hráček v poli a 1 brankářka.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Šedivý
předseda KSL
vyřizuje:
Komise soutěží a legislativy, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Gabriela Kubíčková
+420775339326
kubickova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz