Datum rozhodnutí: 10.1.2019

Rozhodnutí LK číslo 18226 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 (3XZ1-Liga mladších žáků - skupina 3)
Popis
Družstvo FbŠ Bohemians DDM Praha 7 (3XZ1-Liga mladších žáků - skupina 3) se provinilo startem hráče neuvedeného na soupisce družstva Ondřeje Langera
Rozhodnutí
LK PH+SČ projednala tento případ a rozhodla se družstvo FbŠ Bohemians DDM Praha 7 (3XZ1-Liga mladších žáků - skupina 3) potrestat
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
Hráč nastoupil v utkáních Ligy mladších žáků - skupina 3 (3XZ1) č. A06F02, A06F04 a A06F09 dne 15.12.2018
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Milan Karšňák
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz