Datum rozhodnutí: 18.1.2019

Rozhodnutí LK číslo 18251 / 2018-2019
vůči
FbŠ Bohemians (3XU1-Liga elévek 3+1 - skupina 3)
Popis
Družstvo FbŠ Bohemians (3XU1-Liga elévek 3+1 - skupina 3) se provinilo špatně vyplněným zapisem o utkání.
Rozhodnutí
LK PH+SČ projednala tento případ a rozhodla se družstvo FbŠ Bohemians (3XU1-Liga elévek 3+1 - skupina 3) potrestat.
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
V zápise o utkání je uvedená hráčka Natálie Kočí, správně má být Natálie Kočová.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Milan Karšňák
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz