Datum rozhodnutí: 28.1.2019

Rozhodnutí LK číslo 18303 / 2018-2019
vůči
FBŠ Všestary (4XS1-Liga starších žáků - skupina 4)
Popis
Družstvo FBŠ Všestary se provinilo nepotvrzením E-zápisu
Rozhodnutí
Výše uvedené družstvo se provinilo
nepotvrzením E-zápisu vedoucím družstva na turnaji Liga starších žáků č. XS1-A06E04 dne 27.1.
proti Soutěžnímu řádu
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Povinnost ověřit a tím potvrdit ZOU stanovuje Soutěžní řád, konkrétně článek 12.5. písm. i) Bezprostředně po utkání ověřit ZOU a tím potvrdit správnost údajů uvedených v ZOU. Tato povinnost zakládá u vedoucího družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů. Ověřením zápisu vedoucí potvrzuje správnost zadaných údajů, dále že
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jaroslav Marks
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz