Datum rozhodnutí: 4.2.2019

Rozhodnutí KRD číslo 18362 / 2018-2019
vůči
FBŠ Všestary (8XM4-Divize)
Popis
Rozhodčí Zdeněk Krajčí se provinil použitím neschváleného dresu na turnaji regionální soutěže.
Rozhodnutí
Komise rozhodčích HK+PA se rozhodla za výše uvedený přestupek potrestat rozhodčího v souladu se Sazebníkem pokut:
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
Rozhodčí použil dres edice 2014.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jiří Němec
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz