Datum rozhodnutí: 6.3.2019

Rozhodnutí LK číslo 18516 / 2018-2019
vůči
Bulldogs Brno (6JP1-Jihomoravská liga přípravek (3+1))
Popis
Družstvo se provinilo nastoupením neregistrovaného hráče Adam Daněk (30.5.2010) na turnaji Jihomoravské ligy přípravek - skupina B dne 3.3.2019.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Pokuta udělena z důvodu porušení Soutěžního řádu Českého florbalu - Náležitosti družstev
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz