Datum rozhodnutí: 5.4.2019

Rozhodnutí KRD číslo 18698 / 2018-2019
vůči
FBK Panthers Baník Ratíškovice (6JM6-Jihomoravská liga mužů)
Popis
Výše jmenované družstvo se provinilo
nesplněním povinnosti mít vyškolené rozhodčí pro sezónu 2018-2019
z důvodu nevyškolení předepsaného počtu rozhodčích
Rozhodnutí
Komise rozhodčích a delegátů, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 6000,- Kč
Odůvodnění
Družstvo se provinilo proti Legislativním předpisům Českého florbalu, konkrétně proti „Předpisu povinnosti družstva mít vyškolené rozhodčí“
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem
Jan Stavělík
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Michal Havelka
+420734780484
havelka@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz