Datum rozhodnutí: 30.4.2019

Rozhodnutí KRD číslo 18872 / 2018-2019
vůči
FBŠ Všestary (8XM4-Divize)
Popis
Výše jmenovaný oddíl se provinil nesplněním povinnosti mít potřebný počet vyškolených rozhodčích nebo delegátů, kteří splnili podmínky dané Statutem rozhodčího a Podmínkami činnosti rozhodčího.
Rozhodnutí
Komise rozhodčích HK+PA se rozhodla za výše uvedený přestupek potrestat oddíl v souladu s předpisy:
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 4700,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenovaný oddíl se provinil proti Legislativním předpisům ČF, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 4 Náležitosti klubů a proti Předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jakub Vlček
předseda KRD
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, Přátelství 166, Valdice, 50711
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz