Datum rozhodnutí: 9.5.2019

Rozhodnutí KMM číslo 19128 / 2018-2019
vůči
Bulldogs Brno (6JP1-Jihomoravská liga přípravek (3+1))
Popis
Výše jmenované družstvo se provinilo
nesplněním povinnosti mít trenéra s předepsanou aktivní licencí na utkáních za sezónu 2018-2019
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 3200,- Kč
Odůvodnění
Pokuta udělena z důvodu porušení Soutěžního řádu Českého florbalu, čl. 4 Náležitosti oddílů, bodu 4.3. f), který stanovuje povinnost plnit ustanovení Rozpisu soutěží, který mimo jiné stanovuje příslušnou trenérskou kvalifikaci pro danou soutěž.

Požadavky na trenérské vedení družstev v jednotlivých soutěžích dále stanovují povinnost mít trenéra s požadovanou aktivní licencí minimálně na 70 % utkání v daném soutěžním ročníku.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Jan Šťastník
předseda KMM
vyřizuje:
Komise mládeže a metodiky, Vídeňská 9, Brno 39, 63900
Pavel Brückner
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz