Datum rozhodnutí: 14.10.2019

Rozhodnutí LK číslo 19403 / 2019-2020
vůči
Florbal Holešov (6ZP1-Zlínská liga přípravek (3+1))
Popis
Družstvo se provinilo nedostavením se k turnaji Zlínské ligy přípravek dne 12.10.2019. Družstvo se k neúčasti vyjádřilo 3 dny před turnajem.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 1000,- Kč
Odůvodnění
Pokuta udělena na základě ustanovení Soutěžního řádu Českého florbalu, čl. 10 Zahájení utkání, bodu 10.4. Nezahájená utkání.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 470, Brno, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz