Datum rozhodnutí: 21.11.2019

Rozhodnutí LK číslo 19640 / 2019-2020
vůči
Florbalová škola Plzeň bílí (1XE1-Liga elévů - skupina 1 (3+1))
Popis
Družstvo Florbalová škola Plzeň bílí se provinilo pozdním odesláním žádosti o změnu místa konání utkání 14. kola Ligy elévů -skupina 1
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže trestá oddíl
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
LK udělila pokutu v souladu s článkem 9„Termíny a začátky utkání“ odstavce 9. 1. a) Soutěžního řádu - a) Termíny utkání určuje či schvaluje řídící orgán soutěže. Termíny uvedené v Termínové listině soutěží ČF a v potvrzeném rozpisu soutěže jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu a žádost schválí řídící orgán soutěže. Dohodu a žádost o změnu termínu musí družstva podat řídícímu orgánu nejpozději 7 dní před původně nahlášeným termínem utkání, nestanoví- li řídící orgán soutěže v Rozpisu soutěží jinak. Projednání pozdě podaných dohod a žádostí o změnu termínu může být řídícím orgánem zpoplatněno do maximální výše 2.000,- Kč. V případě schválené dohody na náhradním termínu již družstva nemají právo požádat o odložení utkání dle 9.1.písm. e) tohoto SŘ.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Václav Michálek
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Nádražní 215, Mýto, 33805
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz