Datum rozhodnutí: 3.12.2019

Rozhodnutí LK číslo 19704 / 2019-2020
vůči
Florbal Holešov (6ZZ1-Zlínská liga mladších žáků)
Popis
Družstvo se provinilo nedostatečnou pořadatelskou službou - nezajištění osoby zodpovídající za zdravotnickou službu - na turnaji Zlínské ligy mladších žáků dne 1.12.2019.
Rozhodnutí
Řídící orgán soutěže, v souladu s příslušnými předpisy, trestá družstvo
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Pokuta udělena z důvodu porušení Soutěžního řádu Českého florbalu, čl. 7 Povinnosti pořadatele utkání, který v bodě 7.2. definuje povinnosti pořadatele utkání. Bod 7.6. SŘ dále určuje, že nesplnění či porušení ustanovení o povinnostech pořádajícího oddílu vede k potrestání pořádkovou pokutou.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Pavel Rochovanský
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Vídeňská 470, Brno, 63900
Pavel Brückner
+420734395550
bruckner@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz