Datum rozhodnutí: 11.3.2020

Rozhodnutí LK číslo 20243 / 2019-2020
vůči
Florbal Praha (3XM7-PH a SČ přebor mužů)
Popis
Družstvo Florbal Praha (3XM72019/2020 - muži) se provinilo nepotvrzením elektronického zápisu o utkání vedoucím družstva v utkáních č. 3XM7-B077 a 3XM7-B080 dne 7.3.2020.
Rozhodnutí
LK PH+SČ projednala tento případ a rozhodla se družstvo Florbal Praha (3XM72019/2020 - muži) potrestat
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Povinnost ověřit a tím potvrdit ZOU stanovuje Soutěžní řád, konkrétně článek 12.5. písm. i) Bezprostředně po utkání ověřit ZOU a tím potvrdit správnost údajů uvedených v ZOU. Tato povinnost zakládá u vedoucího družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů. Ověřením zápisu vedoucí potvrzuje správnost zadaných údajů, dále že provedl kontrolu zápisu a byl seznámen se záznamy rozhodčích.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Štěpán Weber
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705, Praha, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz