Datum rozhodnutí: 4.5.2020

Rozhodnutí LK číslo 20519 / 2019-2020
vůči
Florbal Praha (3XM7-PH a SČ přebor mužů)
Popis
Výše uvedené družstvo se provinilo
neuvedením vedoucího družstva v utkání č. 3XM7-B034.
Rozhodnutí
Řídícím orgánem soutěže je družstvu, v souladu s příslušným předpisem, udělena
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Družstvo se provinilo proti Legislativním předpisům ČF, konkrétně proti Soutěžnímu řádu čl. 12 - Povinnosti a práva členů družstva.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Štěpán Weber
předseda LK
vyřizuje:
Ligová komise, Lomnického 1705, Praha, 14000
Barbora Sádková
+420731684015
sadkova@ceskyflorbal.cz
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz