Datum rozhodnutí: 7.5.2020

Rozhodnutí KMM číslo 20564 / 2019-2020
vůči
Florbalová škola Plzeň bílí (1XE1-Liga elévů - skupina 1 (3+1))
Popis
Družstvo se provinilo nesplněním povinnosti mít na utkání trenéra s požadovanou aktivní licencí.
Rozhodnutí
KMM regionu KV a PL uděluje finanční pokutu
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 400,- Kč
Odůvodnění
Trenér s požadovanou aktivní licencí musí být přítomen minimálně u 70% utkání družstva v sezóně.
Trenér s požadovanou aktivní licencí byl přítomen u 66,7 % utkání.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi v souladu s platným Odvolacím řádem.
Miroslav Šnajdr
předseda KMM
vyřizuje:
Komise mládeže a metodiky, Nádražní 215, Mýto, 33805
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz