Datum rozhodnutí: 1.11.2011

Rozhodnutí KRD číslo 5085 / 2011-2012
vůči
FbC Orel Ostrožská Nová Ves (6ZM6-Zlínský přebor mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 2500,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,
nevyškolením dostatečného počtu rozhodčích pro sezónu 2011-2012
(nevyškolením jednoho rozhodčího z požadovaného počtu)
proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti „Předpisu povinnosti družstva mít vyškolené rozhodčí“.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz