Datum rozhodnutí: 2.11.2011

Rozhodnutí LK číslo 5105 / 2011-2012
vůči
FBC Jokers České Budějovice (5JM6-Jihočeský přebor mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo

nenahlášením výsledků utkání Jihočeského přeboru mužů - divize B dne 25.9.2011 dle Rozpisu ligových soutěží
(nehlášeny SMS po každém odehraném utkání, nenahlášeny výsledky SMS nebo mailem po turnaji ani po nedělní urgenci)

- proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží JčFbU a FbUVY 2011 - 2012.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz