Datum rozhodnutí: 2.11.2011

Rozhodnutí LK číslo 5122 / 2011-2012
Popis provinění
Rozhodnutí
Finanční pokutou ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo
nedostatečnou kontrolou Zápisu o utkání po hlášení rozhodčích při utkání Jihočeského přeboru mužů - divize B č. B008 dne 24.9.2011
- v kolonce vyloučení domácích je dvakrát uvedeno číslo, které nefiguruje u žádného hráče domácího družstva;

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží JčFbU a FbUVy 2011 - 2012.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČFbU na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Jiří Dufek
předseda LK
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz