Vysočina a Jihočeská florbalová unie,Ligová komise,Masarykovo náměstí 46, Bystřice nad Pernštejnem, 59301
tel.: , fax: , www: http://www.ceskyflorbal.cz, e-mail: dufkova@ceskyflorbal.cz
IČ: 61387991, DIČ: CZ61387991, FIO, č.ú.: 35672253/2010
FBC Jokers České Budějovice
Jaroslav buchtelík
Jermiášova 14
České Budějovice 1
37001

Dne 2.11.2011

Věc:    Udělení pořádkové pokuty

Vysočina a Jihočeská florbalová unie uděluje pořádkovou pokutu družstvu

FBC Jokers České Budějovice
ve výši
200,- Kč

Odůvodnění

Výše jmenované družstvo se provinilo

nedostatečnou kontrolou Zápisu o utkání po hlášení rozhodčích při utkání Jihočeského přeboru mužů - divize B č. B008 dne 24.9.2011
- v kolonce vyloučení domácích je dvakrát uvedeno číslo, které nefiguruje u žádného hráče domácího družstva;

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží JčFbU a FbUVy 2011 - 2012.

Poučení

Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může družstvo odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČFbU na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4

S pozdravem
Ligová komise
Na vědomí