Vysočina a Jihočeská florbalová unie,Ligová komise,Masarykovo náměstí 46, Bystřice nad Pernštejnem, 59301
tel.: , fax: , www: http://www.ceskyflorbal.cz, e-mail: dufkova@ceskyflorbal.cz
IČ: 61387991, DIČ: CZ61387991, FIO, č.ú.: 35672253/2010
TJ Sokol MEXIKO Strunkovice
Jaroslav Veselý
Hřbitovní 293
Strunkovice nad Blanicí
38426

Dne 1.5.2012

Věc:    Udělení pořádkové pokuty

Vysočina a Jihočeská florbalová unie uděluje pořádkovou pokutu družstvu

TJ Sokol MEXIKO Strunkovice
ve výši
100,- Kč

Odůvodnění

Výše jmenované družstvo se provinilo,

pozdním předložením Zápisu o utkání rozhodčím

- při utkání Jihočeského přeboru mužů - divize B č. B047 dne 8.1.2012;

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží JčFbU a FbUVy 2011 - 2012.

Poučení

Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může družstvo odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČFbU na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4

S pozdravem
Ligová komise
Na vědomí