Datum rozhodnutí: 11.5.2012

Rozhodnutí KRD číslo 6335 / 2011-2012
vůči
TJ Sokol MEXIKO Strunkovice (5JM6-Jihočeský přebor mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 6000,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo
nesplněním povinnosti mít vyškolené rozhodčí
(oddíl TJ Sokol Strunkovice měl v sezóně 2011/2012 povinnost mít 2 vyškolené rozhodčí, ale neměl žádného)

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Předpisu povinnosti oddílu mít vyškoleného rozhodčího pro sezónu 2011/2012.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Komise rozhodčích a delegátů, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz