Vysočina a Jihočeská florbalová unie,Komise rozhodčích a delegátů,Masarykovo náměstí 46, Bystřice nad Pernštejnem, 59301
tel.: , fax: , www: http://www.ceskyflorbal.cz, e-mail: dufkova@ceskyflorbal.cz
IČ: 61387991, DIČ: CZ61387991, FIO, č.ú.: 35672253/2010
TJ Sokol MEXIKO Strunkovice
Jaroslav Veselý
Hřbitovní 293
Strunkovice nad Blanicí
38426

Dne 11.5.2012

Věc:    Udělení pořádkové pokuty

Vysočina a Jihočeská florbalová unie uděluje pořádkovou pokutu družstvu

TJ Sokol MEXIKO Strunkovice
ve výši
6000,- Kč

Odůvodnění

Výše uvedené družstvo se provinilo

nesplněním povinnosti mít vyškolené rozhodčí
(oddíl TJ Sokol Strunkovice měl v sezóně 2011/2012 povinnost mít 2 vyškolené rozhodčí, ale neměl žádného)

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Předpisu povinnosti oddílu mít vyškoleného rozhodčího pro sezónu 2011/2012.

Poučení

Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí se může družstvo odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČFbU na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4

S pozdravem
Komise rozhodčích a delegátů
Na vědomí