Datum rozhodnutí: 2.10.2013

Rozhodnutí LK číslo 8338 / 2013-2014
vůči
FBC SLOVÁCKO (6ZK2-Zlínská liga dorostenců)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,

neuvedením dostatečného počtu hráčů na soupisce družstva ve Zlínské lize dorostenců
- v současné době není na soupisce uveden stanovený minimální počet hráčů;

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článku 5 Náležitosti družstev a proti Rozpisu Ligových soutěží 2013–2014.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz