Datum rozhodnutí: 21.10.2013

Rozhodnutí LK číslo 8472 / 2013-2014
vůči
FBC Sokol Písek (5XM4-3. liga mužů - divize V)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 200,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo:

- nedostatečnou kontrolou Zápisu o utkání po hlášení rozhodčích při utkání 5XM4 č. A010 pořádaného dne 15.9.2013, ( v kolonce branka hostí 2.třtina, čas 4:04 je uvedeno č. 67, které nefiguruje u žádného hráče družstva),

- nedostatečnou kontrolou Zápisu o utkání po hlášení rozhodčích při utkání 5XM4 č. A012 pořádaného dne 15.9.2013, ( v kolonce vyloučení hostí 3 třetina , čas 10:46 je uvedeno č. 46, které nefiguruje u žádného hráče družstva),

- proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu a rozpisu ligových soutěží ČFbU 2013 - 2014.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz