Datum rozhodnutí: 29.10.2013

Rozhodnutí LK číslo 8539 / 2013-2014
vůči
FBC Český Krumlov (5XM4-3. liga mužů - divize V)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 100,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo proti legislativním předpisům ČFbU:

- Nedostatečná kontrola ZOU po hlášení rozhodčích. V utkání 5XM4-A025 hráč domácích č.85 není uveden v ZOU.
- konkrétně proti rozpisu ligových soutěží ČFbU 2013/2014 a soutěžnímu řádu.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz