Datum rozhodnutí: 6.1.2014

Rozhodnutí LK číslo 8860 / 2013-2014
vůči
FBK Valašské Meziříčí (6ZM6-Zlínský přebor mužů)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 500,- Kč
Odůvodnění
Výše uvedené družstvo se provinilo,
neuvedením hráče na soupisku družstva
- Chodura Jakub (datum narození 16.2.1996) nastoupil za družstvo FBK Valašské Meziříčí dne 1.12.2013 v utkáních soutěže Zlínského přeboru mužů

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Soutěžnímu řádu, článek 5 Náležitosti družstev.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz