Datum rozhodnutí: 19.2.2014

Rozhodnutí LK číslo 9134 / 2013-2014
vůči
Snipers Třebíč (8XK1-1. liga dorostenců)
Popis
Rozhodnutí
Pokuta
Udělená finanční pokuta ve výši 300,- Kč
Odůvodnění
Výše jmenované družstvo se provinilo,
pozdním předložením Zápisu o utkání rozhodčím

- při utkání 1. ligy dorostenců - divize III č. C066 dne 26. 1. 2014;

proti Legislativním předpisům ČFbU, konkrétně proti Rozpisu ligových soutěží ČFbU 2013 - 2014.
Poučení
Pokuta bude oddílu odečtena ze Soutěžní kauce. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi ČF na adresu: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
vyřizuje:
Ligová komise, , ,
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
T    (+420) 261 219 549
E    info@ceskyflorbal.cz
IČ     61387991
DIČ  CZ61387991
www.ceskyflorbal.cz